Chuyên gia nghề HR

☘️ Kết nối thành viên cộng đồng Cây tri thức HR với chuyên gia nghề HR
☘️ HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp

Võ Tấn Thành
Với 8+ năm kinh nghiệm trong ngành Hành chính – Nhân sự, cá nhân mình hi vọng sẽ hỗ trợ được ít nhiều cho cộng đồng

Với 8+ năm kinh nghiệm trong ngành Hành chính – Nhân sự, cá nhân mình hi vọng sẽ hỗ trợ được ít nhiều cho cộng đồng. Cá nhân mình chuyên:

Vũ Thị Duyên
Với 12 năm kinh nghiệm trong ngành Hành chính- nhân sự. Set up hệ thống nhân sự chuyên nghiệp; Xây dựng hệ thống định biên; OKR, KPI, BSC; Chuyên mạnh hệ thống quản trị, tư vấn các giải pháp tuyển dụng các Công ty quy mô trên nghìn người ...

Với 12 năm kinh nghiệm trong ngành Hành chính- nhân sự 

Mạnh:

Trịnh Ngọc Thảo
Coach/Mentor về Chiến lược (Cạnh tranh/Nhân sự), Mô hình Chuỗi giá trị Nhân sự, Quản trị Nhân sự (tất cả các chức năng), Quản trị Phát triển Nhân tài, Sức khỏe tinh thần, Quản trị Động lực, EQ, Năng suất/ Hiệu suất, OKR/KPI/BSC, ISO/5S/ PDCA.

10 Năm làm Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp:


10 Năm  Cấp Quản lý, Lãnh đạo:


Coach / Mentor:

Liên hệ: